ติดต่อเรา

อัตราค่าโฆษณา Fanpage Liverpoolclubs
ราคา 300 / วัน
เงื่อนไข
1. จะโฆษณาในโฆษณาในข่าว ประชาสัมพันธ์ รูป หรือข้อความใดๆที่ทาง admin ของ Liverpoolclubs โพสเท่านั้น
2. จะโพสต์โฆษณาในข่าว ประชาสัมพันธ์ รูป หรือข้อความใดๆ ได้ 1 ครั้งต่อไปวัน
3. จะมีการโพสโฆษณาของลูกค้า 1 ครั้งต่อ 5 วัน ที่ไม่ใช่อยู่ในข่าว ประชาสัมพันธ์ รูป หรือข้อความใดๆ

อัตราค่าโฆษณา Website Liverpoolclub.net
Banner 728x90px (File .gif หรือ .swf)
ราคา 1 เดือน / 4000 บาท
ราคา 2 เดือน / 7000 บาท
ราคา 3 เดือน / 10000 บาท

Banner 250x167px (File .gif หรือ .swf)
ราคา 1 เดือน / 2500 บาท
ราคา 2 เดือน / 4000 บาท
ราคา 3 เดือน / 6000 บาท

เงื่อนไข
1. ลูกค้าสามารถส่ง Banner ของตัวเองมาได้ หรือให้ทาง Liverpoolclub.net จัดทำให้โดยไม่คิดค่าบริการ
2. ลูกค้าสามารถเปลี่ยน Bannerได้ในระยะเวลา 1 เดือน ไม่เกิน 2 ครั้ง
3. Banner โฆษณาจะขึ้นทุกหน้าตามตำแหน่งนั้นๆ
4. ลูกค้า ที่ลงโฆษณาก่อนจะมีสิทธิ์ เลือกตำแหน่ง Banner ได้ก่อน
5. อัตราค่าบริการโฆษณาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทาง Liverpoolclub.net จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 15 วัน
6. ลูกค้าที่ลงโฆษณาสามารถนำสินค้า มาแจกหรือร่วมกิจกรรมกับทาง Liverpoolclub.net ได้ (แต่ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ)